Wszystko, co powinieneś wiedzieć o instalacji odgromowej w Twojej firmie

instalacja odgromowa

Spis treści

Uderzenie pioruna w niewielkiej odległości niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Montując odpowiednie instalacje elektryczne w Poznaniu i okolicach (Luboniu, Swarzędzu czy Śremie) znacząco ograniczysz wpływ wyładowań na sprawność sieci i urządzeń. W naszym artykule prezentujemy podstawowe informacje na temat tego typu systemów zabezpieczających. Sprawdź, jak są one skonstruowane oraz jak dobrać wariant odpowiedniej klasy.

Wewnętrzna czy zewnętrzna instalacja odgromowa?

Współcześnie większość nieruchomości wyposażona zostaje w oba typy instalacji elektrycznych. Część zewnętrzna odpowiada za ostateczne odprowadzenie prądu powstałego w skutek wyładowania atmosferycznego od miejsca uderzenia do ziemi. Element wewnętrzny stanowi natomiast czynnik ograniczający ryzyko powstawania przepięć wewnątrz obiektu budowlanego. Choć mogą one pracować niezależnie, spójne współdziałanie obu podsystemów zapewnia kompletną ochronę przed negatywnymi skutkami wyładowania atmosferycznego. 

Ocena pożarowa budynku – czy to jest konieczne?

Tak – zakwalifikowanie budynku do jednej z kategorii zagrożenia pożarowego jest warunkiem koniecznym do zainstalowania odgromowej instalacji elektrycznej. Określenie klasy odporności ogniowej umożliwia dobór właściwego poziomu rezystancji uziomów oraz gęstości przewodów odprowadzających. Przy klasyfikacji bierze się pod uwagę następujące kryteria:

  • przeznaczenie nieruchomości (np. przemysłowa, mieszkalna, magazynowa),
  • konstrukcja ścian (np. drewno, mur, pyta warstwowa),
  • materiały wykonania i pokrycia dachu (np. dachówka, blacha, papa),
  • rodzaj gleby (np. kamienisto-skalny).

Wybór klasy instalacji odgromowej zależy również od wyników analizy zagrożenia piorunowego. Aktualna procedura oceny ryzyka uwzględnia wysokość budynku oraz cztery inne komponenty – niebezpieczeństwo utraty życia ludzkiego, usług publicznych, dziedzictwa kulturowego i strat materialnych.

Zwody, przewody i uziomy, czyli z czego składa się instalacja

Zewnętrzna odgromowa instalacja elektryczna zbudowana jest z trzech grup:

  • zwodów – poziomych lub pionowych linek umieszczonych na dachu nieruchomości, które bezpośrednio przejmują prąd piorunowy,
  • przewodów odprowadzających i uziemiających – łączących ze sobą zwody i uziomy, montowanych na elewacjach budynków (ok. 2 cm od ściany),
  • uziomów – metalowych elektrod, mających ostatecznie rozproszyć przechwyconą energię pod powierzchnią gruntu.

Wewnętrzna część odgromowej instalacji elektrycznej składa się z połączeń wyrównawczych oraz ograniczników przejmujących prąd przepięciowy. Tak skonstruowany system zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi napięcia w gniazdkach, co może powodować uszkodzenie sprzętów we wnętrzu budynku. Należy pamiętać o tym, aby typ ogranicznika był dostosowany do parametrów wytrzymałości izolacji elektrycznej i urządzeń końcowych.

instalacja odgromowa w firmie

Działanie instalacji. Co sprawia, że jest skuteczna?

Choć zasada działania instalacji odgromowej nie jest specjalnie skomplikowana, nie każdy system będzie charakteryzował się taką samą skutecznością. Do najważniejszych czynników wpływających na efektywność zabezpieczenia należą staranność wykonania oraz jakość materiałów wykorzystanych do jego stworzenia. Zależy ona również od stopnia, w jakim dobrane komponenty odpowiadają wyznaczonym indywidualnie parametrom zagrożenia piorunowego. Warto zadbać o to, aby elementy składowe systemu spełniały normy jakościowe, np. PN-EN 50164 i 62561.

Nie można również zapominać o okresowym przeglądzie technicznym posiadanego sprzętu. Regularne badania i pomiary (wykonywane co najmniej raz na pięć lat) pozwalają określić, czy skuteczność zabezpieczenia nie uległa pogorszeniu. Kontroli podlegają m.in. ciągłość elektryczna, poziom rezystencji uziomów, a także stan techniczny przewodów, elementów łączeniowych, wsporników i mocowań.

Profesjonalna instalacja elektryczna w Poznaniu i okolicy? Skontaktuj się z ELKO!

Wyładowania atmosferyczne stanowią duże zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i domowych urządzeń elektronicznych. Aby zminimalizować ryzyko strat, warto zainwestować w sprawdzone i skuteczne rozwiązania zabezpieczające. Firma ELKO oferuje zróżnicowane instalacje elektryczne Klientom z Poznania, Mosiny, Wrześni i pozostałych okolicznych miejscowości. W przypadku pytań lub wątpliwości skorzystaj z naszych danych kontaktowych, lub wypełnij krótki formularz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *