Modernizacja instalacji elektrycznej – o czym powinieneś pamiętać?

instalacje elektryczne poznań

Spis treści

Wraz z rozwojem technologicznym rośnie nie tylko funkcjonalność urządzeń, lecz także ich zapotrzebowanie energetyczne. Aby uniknąć przeciążeń (i ich poważnych konsekwencji), należy przeprowadzić modernizację lub całkowitą wymianę sieci. W naszym artykule prezentujemy najważniejsze kwestie, które decydują o powodzeniu lub fiasku Twojej inwestycji. Sprawdź, o czym należy pamiętać, modernizując instalacje elektryczne – również w Poznaniu, Wrześni lub Śremie.

Jakie obowiązują przepisy? Czy modernizację trzeba zgłosić?

Obowiązek zgłoszenia prac nad modernizacją instalacji elektrycznej zależy od charakterystyki nieruchomości, w której ma ona zostać dokonana. W przypadku obiektów prywatnych (np. domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych) pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Wyjątki od tej reguły stanowią budynki spółdzielcze, wpisane do rejestru zabytków bądź też znajdujące się na obszarze objętym ochroną. W tej sytuacji konieczne jest uzgodnienie remontu z lokalną spółdzielnią mieszkaniową lub wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Podstawowe elementy instalacji elektrycznej

Mianem instalacji elektrycznej określa się zespół połączonych ze sobą i wzajemnie zharmonizowanych urządzeń i aparatów. Do najważniejszych elementów sieci należą:

  • przyłącze – urządzenie łączące sieć z instalacją odbiorczą,
  • złącze – zespół połączeniowy złożony z gniazda i wtyku,
  • instalacja odbiorcza – znajdująca się za układem pomiarowym, ew. za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego,
  • rozdzielnica główna – stacja rozdziału energii elektrycznej bez zmiany napięcia,
  • wewnętrzna linia zasilająca – obwód zasilający zewnętrzne tablice rozdzielcze.

Ze względu na wzajemne powiązanie elementów sieci, instalacje elektryczne powinny być montowane i modernizowane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów – elektryków z uprawnieniami. Popełnienie błędu w jednej z części składowych systemu może spowodować niesprawność podłączonych do niego urządzeń, a w skrajnym wypadku doprowadzić do pożaru.

Rozdzielnica – na co zwrócić uwagę?

Rozdzielnica to centralny punkt instalacji elektrycznej, w którym znajdują się obwody zasilające poszczególne odbiorniki energii. Przy modernizacji nowej skrzynki rozdzielczej warto pamiętać o tym, że może ona pomieścić jedynie ograniczoną liczbę modułów. Z tego względu ważne jest szczegółowe określenie bieżącego i przyszłego zapotrzebowania – ilości i rodzaju urządzeń, z których masz zamiar korzystać w przyszłości.

Jeżeli montaż nowej rozdzielnicy elektrycznej będzie wymagała zdemontowania licznika, należy ten fakt zgłosić najbliższemu zakładowi energetycznemu. Inwestując w nowy sprzęt (niezależnie od jego rodzaju), warto także zadbać o poziom jej bezpieczeństwa. Aby uzyskać pewność w kwestii eliminacji ryzyka porażeń, przepięć lub przeciążeń, wybrana przez Ciebie skrzynka musi być także zgodna z normą PN-EN 60439-3.

gniazdka instalacje elektryczne

Gniazdka i włączniki – jak je rozplanować?

Modernizacja instalacji elektrycznej to znakomita okazja do tego, aby na nowo rozplanować lokalizację gniazdek i włączników. Muszą być one rozmieszczone tak, aby ułatwiać korzystanie z urządzeń bez konieczności wykorzystania dodatkowych listw zasilających. Konieczne jest zatem uwzględnienie ustawienia mebli, armatury, blatów oraz posiadanego sprzętu.

Warto znać również zasady umieszczania gniazd elektrycznych, określone odrębnie dla każdego z pomieszczeń. Najbardziej ścisłe zalecenia dotyczą pomieszczeń, w których występuje ryzyko zalania i opryskania wodą. Przykładowo, w łazienkach gniazdka i włączniki światła powinny być umieszczane na wysokości (odpowiednio) 140 i 110-120 cm. Konieczne jest także zachowanie 60 cm odstępu od brzegu wanny lub drzwi kabiny natryskowej.

Wybierz ELKO, jeżeli planujesz modernizację instalacji elektrycznej

Modernizacja sieci to poważne przedsięwzięcie, przeprowadzane raz na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Aby inwestycja zakończyła się sukcesem, należy mieć specjalistyczną wiedzę i umiejętności – w zakresie planowania, elektryki, a nawet kwestii prawnych. Jeżeli planujesz zmodernizować instalacje elektryczne na terenie Wielkopolski (w Swarzędzu, Luboniu, Mosinie), koniecznie zapoznaj się z ofertą ELKO. Proponujemy kompleksowy montaż, naprawy oraz serwis zarówno w obiektach prywatnych, jak i przemysłowo-handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *