Przegląd i konserwacja instalacji fotowoltaicznej

konserwacja instalacji fotowoltaicznej

Spis treści

Instalacje fotowoltaiczne to aktualnie jedno z najpopularniejszych źródeł energii odnawialnej w Polsce. Coraz częściej fotowoltaika pojawia się także w Poznaniu, Swarzędzu, Kórniku, Luboniu i pozostałych okolicznych miejscowościach. Rosnąca popularność własnych elektrowni słonecznych jest m.in. zasługą ich wygodnej eksploatacji – po zainstalowaniu system nie wymaga zbyt wiele uwagi ze strony właściciela. Jego wydajność i bezpieczeństwo użytkowania w dużym stopniu zależą od regularnych przeglądów technicznych. Sprawdź, na czym polegają czynności kontrolne i jak często należy je wykonywać.

Czy przegląd instalacji jest konieczny?

Tak – podobnie, jak w przypadku pozostałych typów instalacji elektrycznych, fotowoltaika wymaga regularnych przeglądów. Zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”, nadzór nad sprawnością i stanem technicznym modułów PV powinien być dokonywany nie rzadziej niż raz na pięć lat.

Zdarza się również, że realizacja regularnych kontroli stanowi wymóg utrzymania gwarancji udzielonej na posiadany system fotowoltaiczny. W takim wypadku terminy okresowych wizyt elektryków są ustalane przez firmę montażową.

Kiedy powinieneś zgłosić się do serwisu?

Wskazana przez prawo budowlane częstotliwość kontroli to absolutne minimum do zachowania sprawności instalacji fotowoltaicznej. W celu utrzymania bezpieczeństwa i optymalnej wydajności fotowoltaiki część czynności kontrolnych warto wykonywać częściej:

  • raz na rok – ocenę wizualną, czyszczenie modułów, kontrolę stanu okablowania,
  • raz na trzy miesiące – weryfikację czystości modułów, monitoring pracy systemu.

Powyższe zakresy czasowe to wyłącznie sugestie Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Decydujące znaczenie w kwestii decyzji o serwisowaniu będzie miała bieżąca obserwacja wydajności pracy instalacji. Powody do niepokoju powinien wzbudzać nagły spadek ilości wytwarzanej energii elektrycznej bądź też widoczne gołym okiem uszkodzenia i poluzowania.

Jakie czynności wchodzą w zakres przeglądu?

Zakres czynności dokonywanych podczas przeglądu technicznego fotowoltaiki zależy od zaleceń producentów poszczególnych komponentów instalacji. Można jednak wyróżnić zestaw najczęściej przeprowadzanych prac kontrolnych, do których należą:

  • wizualna inspekcja elementów konstrukcyjnych oraz połączeń,
  • sprawdzenie stanu przewodów AC i DC,
  • przeprowadzenie pomiarów testowych, z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów spełniający wymagania norm PN-EN 61557 oraz PN-EN 61010,
  • identyfikacja hot-spotów na panelach fotowoltaicznych, np. za pomocą kamery termowizyjnej.

Warto podkreślić istotność kontroli czystości modułów PV. Szacuje się, że wszelkiego rodzaju zabrudzenia są w stanie obniżyć produkcję prądu elektrycznego o 6-8%. Aby zwiększyć wydajność systemu, należy przeprowadzać regularne prace konserwacyjne, o których opowiemy w dalszej części tekstu.

Konserwacja paneli – dlaczego nie powinieneś robić tego sam

Konserwacja paneli fotowoltaiki nie wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień i teoretycznie mogą być wykonywane przez domowników. Ze względu na bezpieczeństwo, warto jednak powierzyć ją ekspertom. Czynności dokonywane na dachu budynku wiążą się z ryzykiem upadku oraz kontaktu z prądem elektrycznym pod wysokim napięciem. Aby uniknąć przykrych konsekwencji zdrowotnych, wymagana jest obszerna wiedza z zakresu BHP.

przegląd fotowoltaiki

Drugą z kwestii stanowi zagrożenie uszkodzeniem paneli fotowoltaicznych. Prawidłowe czyszczenie wymaga wykorzystywania ściśle określonych typów wody, detergentów i sprzętu czyszczącego. Prace konserwacyjne z zastosowaniem niewłaściwych materiałów mogą doprowadzić do uszkodzenia warstwy antyrefleksyjnej, mikropęknięć delikatnych krzemowych powierzchni bądź też rozszczelnienia ramy modułu do ogniw fotowoltaiki.

Zaufaj sprawdzonemu serwisowi i zadzwoń do ELKO!

Wbrew obiegowej opinii instalacja fotowoltaiczna nie jest systemem w pełni bezobsługowym. Do jej prawidłowego działania wymagane są regularne przeglądy techniczne i prace konserwacyjne, które zwiększą wydajność i bezpieczeństwo użytkowania. Firma ELKO oferuje profesjonalny montaż i serwis fotowoltaiki w Poznaniu i okolicach – Mosinie, Wrześni lub Śremie. Aby skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami – również za pomocą krótkiego formularza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *