INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

 • systemy alarmowe SSWiN
 • systemy telewizji obserwacyjnej CCTV
 • systemy okablowania strukturalnego
 • systemy sygnalizacji alarmu pożarowego
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze
 • systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
 • urządzenia sterujące roletami, bramami

INSTALACJE SILNOPRĄDOWE

 • linie kablowe
 • instalacje fotowoltaiczne
 • rozdzielnice NN
 • złącza kablowe
 • oświetlenie terenu i dróg
 • montaż linii technologicznych
 • instalacje odgromowe
 • agregaty prądotwórcze
 • okablowanie budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych