Instalacje Poznań

Realizacje » Instalacje Poznań

 

OPIS REALIZACJI

Miejsce realizacji: Poznań
Czas realizacji: 2015/16 rok
Typ realizacji: kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych w budynku wielorodzinnym

 

ZAKRES PRAC

  • wymiana wewnętrzych linii zasilających (WLZ) w 120 mieszkaniach,
  • wykoanie instalacji oświetlenia użytkowego klatek schodowych, korytarzy i piwnic lokatorskich,
  • wykoanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego klatek schodowych, korytarzy i piwnic lokatorskich,
  • wykoanie instalacji oświetlenia awaryjnego klatek schodowych, korytarzy i piwnic lokatorskich,
  • wymiana rozdzielnic głównych,
  • wykonanie systemu monitoringu wizyjnego.